Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021

Sáng ngày 15/4/2021, Công ty Nhiệt điện Uông Bí-chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của 86 đại biểu của Công ty Nhiệt điện Uông Bí gồm Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Trưởng các đoàn thể và các đại biểu được bầu từ các đơn vị trong Công ty. Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn đại diện Tổng công ty Phát điện 1 tham dự Hội nghị.


Ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Đỗ Trung Kiên - Phó Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020, sản xuất được 3.840tr.kWh, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2019, trong 6 tháng mùa khô, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt 2.168tr.kWh, bằng 102% so với kế hoạch mùa khô Tổng Công ty Phát điện 1 giao; tổng doanh thu hoạt động SXKD điện: 4.786 tỷ đồng. Năm 2021, Công ty phấn đấu sản xuất sản lượng điện đạt 3.802tr.kWh.


Ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty yêu cầu Công ty tích cực tuyên truyền vận động người lao động thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn, tuyên truyền người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về An toàn vệ sinh lao động trên mạng internet; tổ chức các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; triển khai Hội nghị tuyên truyền về tác hại bia, rượu; tổ chức hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 với chủ đề “Tăng cường kiểm soát, đánh giá các nguy cơ về an toàn vệ sinh lao động”.


Ông Nguyễn Văn Khanh, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã được nghe các ý kiến tham luận, đề xuất, của các đơn vị sản xuất trong Công ty về công tác kỹ thuật; công tác tiếp nhận than; các giải pháp kỹ thuật...

Hội nghị đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị của người lao động về việc bố trí lao động, chế độ của người lao động làm ca, kíp; chế độ công thêm giờ, bồi dưỡng đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ công nhân...


Ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Văn Hanh, Giám đốc Công ty đặc biệt nhấn mạnh: "Để thực hiện tốt chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao, mỗi CBCNV trong Công ty cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đặc biệt là trình độ vận hành, sửa chữa, từng bước hình thành lực lượng sửa chữa độc lập, tiến tới tách khỏi lực lượng sản xuất điện...."

Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã trực tiếp giải đáp các đề xuất kiến nghị của người lao động một cách thẳng thắn, thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị.


Đại biểu tham gia bầu Đoàn đại biểu đi dự Hội nghị NĐLĐ Tổng Công ty

Hội nghị đã bầu đoàn Đại biểu dự Hội nghị Đại biểu Người lao động Tổng Công ty Phát điện 1 và bầu Ban Thanh tra nhân dân. Đồng thời, Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua các quy định quản lý bộ nội của Công ty; thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của Tổng công ty; nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021.


 Đại biểu tham gia bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022

 Hội nghị kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao và tin tưởng của tập thể CBCNV Công ty, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng phát triển thành công hơn nữa trong thời gian tới.


  • Phòng HCLĐ-NĐUB


Thông báo