Thành tích đã đạt được

- Anh hùng Lao động năm 1973

- Anh hùng LLVT nhân dân năm 1998

- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 1996

- Huân chương Độc lập hạng Nhì năm 2006

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1973

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 1975

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1966

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhì năm 1973

- Cờ thi đua khá nhất ngành Điện của Chỉ tịch nước tặng năm 1974

- Cờ thi đua khá nhất ngành Điện của Chỉ tịch nước tặng  năm 1981

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1982

- Cờ thi đua của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1982

- Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc 3 năm liên tục Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 1996-1998

- 2 lần được Chủ tịch nước tặng Lẵng hoa năm 1970 và 1974

- Cờ thi đua Bộ Công Thương về công tác AT-VSLĐ-PCC năm 2007

- Cờ thi đua Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2008

- Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu về An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) năm 2009

- Cờ thi đua Bộ Công Thương năm 2009

- 8 Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể - tổ, kíp và cá nhân

- 13 Huân chương Chiến công cho các tập thể và cá nhân

- 207 Huân chương Chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Nhì cho cá nhân

- Trên 300 tập thể và cá nhân được tặng bằng khen các cấp

- Trên 800 lượt Chiến sĩ Thi đua, 85 Bằng lao động sáng tạo

- 9 lượt cá nhân đạt Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ

- 1 Công trình được gắn biển Công trình quản lý giỏi

- Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục trong 20 năm đổi mới (1990-2010)

- Công đoàn đạt Công đoàn sơ sở vững mạnh toàn diện liên tục trong 20 năm đổi mới (1990-2010)

- Đoàn thanh niên đạt danh hiệu Đoàn cơ sở vũng mạnh nhất toàn diện liên tục trong 20 năm đổi mới (1990-2010)


  • 15/05/2018 03:04