Thông cáo báo chí về việc bục ống sinh hơi của lò hơi Công ty Nhiệt điện Uông Bí- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1


Thông cáo báo chí kết quả sản xuất kinh doanh 9 thánh đầu năm và nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2019


Hiện nay, Tổng công ty Phát điện 1 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng, các Ban Cơ quan Tổng công ty theo một số nội dung như sau:


Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019 của EVNGENCO1


Thông cáo báo chí về tình hình SXKD – ĐTXD tháng 08 năm 2019 và kế hoạch tháng 09 năm 2019 của Tổng công ty Phát điện 1