Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 7 và kế hoạch tháng 8/2021 Chi tiết xem tại đây


Thông cáo báo chí về kết quả SXKD - ĐTXD tháng 5 và kế hoạch tháng 6/2021
Thông cáo báo chí về việc bục ống sinh hơi của lò hơi Công ty Nhiệt điện Uông Bí- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1


Thông cáo báo chí kết quả sản xuất kinh doanh 9 thánh đầu năm và nhiệm vụ trong tâm quý IV năm 2019