Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027

Ngày 06/5/2022, tại Hội trường Công ty Nhiệt điện Uông Bí, Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã long trọng được tổ chức, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong thời gian tới và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027.

 Đại hội vinh dự được chào đón đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cùng các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Đỗ Trung Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc-Quyền Giám đốc Công ty đến dự và chỉ đạo Đại hội; Đại hội chào đón đồng chí Cù văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Uông Bí, đoàn cán bộ Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh; Đại hội gồm 139 đại biểu chính thức được triệu tập đại diện cho 777 cán bộ,  đoàn viên trong toàn Công ty. Cũng trong ngày này, niềm vui được nhân lên đối với CBCNV, người lao động Công ty Nhiệt điện Uông Bí đã được nhận phần thưởng của Tổng công ty Phát điện 1 vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát sản lượng điện vượt mức kế hoạch tháng 4/2022.


Ảnh: Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

  Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 trình Đại hội, dự thảo báo cáo phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời lựa chọn những đồng chí đại biểu có đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027 và Bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Ảnh:​​​ Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo trước Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Ban Chấp hành Công đoàn và các cán bộ Công đoàn bộ phận đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và NLĐ về thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện chế độ chính sách, thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động; tôn trọng ý kiến của  đoàn  viên và người lao động, phản ánh và thực hiện thông tin giữa các cấp Công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động; tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động trong Công ty. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phong trào sáng kiến, tiết kiệm”, “ An toàn vệ sinh lao động” “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”., góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên theo dõi nắm bắt diễn biến đời sống của người lao động, tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động; thực hiện các công tác an sinh-xã hội, đền ơn đáp nghĩa với tinh thần tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách” “Uống nước nhớ nguồn” công tác xã hội luôn được quan tâm …Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn tham gia xây dựng phương án sắp xếp lại lao động và giải quyết chế độ cho người lao động tự nguyện nghỉ việc hưởng hỗ trợ theo Quy chế 97 đảm bảo quy định.

Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ trong thời gian tới.  Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh với khẩu hiệu “Tất cả vì sự phát triển của Công ty, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm.

 Đại hội đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp vào báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022 trình đại hội, các ý kiến đều mang tính tâm huyết của người lao động.


Ảnh: Đ/c Đỗ Trung Kiên phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trung Kiên-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc-Quyền Giám đốc Công ty đã phát biểu ghi nhận những thành tích của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đánh giá cao các hoạt động của cán bộ, đoàn viên Công đoàn với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt sự hỗ trợ đối với giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tham gia xây dựng, thực hiện các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến quyền lợi của người lao động. Đồng chí cũng yêu cầu tổ chức Công đoàn quan tâm hơn nữa về công tác đào tạo, nâng cao tay nghề, chuyên môn và hiểu biết pháp luật lao động để góp phần thực hiện.


Ảnh: Đ/c Trần Doãn Thành phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1, đồng chí Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao những hoạt động của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ và có ý kiến chỉ đạo đối với BCH Công đoàn nhiệm kỳ tới với mục tiêu xuyên suốt là: Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; phối hợp với chuyên môn và các tổ chức chính trị-xã hội và Công đoàn Tổng công ty cũng như địa phương, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất cũng như nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.


Ảnh: Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027

 Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ tiêu chuẩn bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2022- 2027 gồm 11 đồng chí, đại diện cho trí tuệ, bản chất tốt đẹp của người lao động; Bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 nhiệm kỳ 2022 - 2027.


Ảnh: Ban chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệm kỳ 2022-2027

 Với tinh thần “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Nhiệt điện Uông Bí lần XXVIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, các cán bộ, đoàn viên Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, tồn tại, có nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả trong tổ chức hoạt động, tạo nên sự chuyển biến toàn diện mọi mặt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:
  • Tạ Ngọc Thắng-HCLĐ