EVNGENCO1 tổ chức Cuộc thi viết "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1" năm 2021

Nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực, hoạt động của Tổng công ty, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chuyển đổi số trong toàn đơn vị, EVNGENCO1 đã tổ chức Cuộc thi viết “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1” năm 2021 dành cho toàn thể CBCNV với nhiều giải thưởng hấp dẫn.


Nhân viên vận hành công ty Thủy điện Đồng Nai dùng Ipad nhập thông số của thiết bị và lưu số liệu trên phần mềm PMIS

Theo đó, các bài dự thi được thể hiện dưới hình thức là bài viết tập trung vào 02 chủ đề: (i) những mô hình, hoạt động, giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số tại EVNGENCO1 và (ii) những điển hình (cá nhân hoặc tập thể) đóng góp trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số thực tế tại EVNGENCO1. Những bài viết này phải đảm bảo chưa từng đăng tải trên các báo, tạp chí, mạng xã hội... (cho phép trích dẫn từ nguồn khác đã đăng nhưng không quá 10% tổng nội dung bài viết, các trích dẫn phải nêu dẫn nguồn ở cuối trang) và các yêu cầu khác theo Thể lệ của Cuộc thi đã được Ban Tổ chức ban hành tại đây.

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi được xây dựng phong phú, hấp dẫn bao gồm tiền mặt kèm theo Giấy chứng nhận của cuộc thi.

* Các giải cá nhân (do Tổng công ty trao thưởng) như sau:

- 01 giải A; mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B; mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C; mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

- 20 giải khuyến khích; mức thưởng: 1.000.000 đồng/giải.

* Các giải tập thể (do Công đoàn Tổng công ty) khen thưởng như sau:

- 01 giải A; mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B; mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C; mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

CBCNV và người lao động trong toàn Tổng công ty hãy nhanh tay gửi bài dự thi về Tổng công ty Phát điện 1, số 22 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (bản cứng) và gửi qua email truyenthong@evngenco1.vn (bản mềm). Chỉ xác nhận đã nhận bài khi hoàn thành cả hai hình thức nộp  bài. Các Ban, Văn phòng, Văn phòng Công đoàn và các đơn vị thành viên, liên kết tập hợp bài dự thi của các cá nhân và gửi một lần về Tổng công ty. Người dự thi không gửi bài thi riêng lẻ.

Những thông tin về cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cập nhật thường xuyên trên chuyên mục “Chuyển đổi số” để tất cả CBCNV theo dõi.


  • Theo EVNGENCO1