Từ 09h00 hôm nay, cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ liên quan đến người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1” chính thức bắt đầu

Từ nhu cầu thực tiễn đẩy mạnh việc học tập nâng cao kiến thức về các quy định liên quan đến người lao động trong cán bộ công nhân viên, Tổng công ty Phát điện 1 đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu một số quy định nội bộ liên quan đến người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1”.

Đây là cuộc thi dành cho toàn thể công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang công tác, làm việc tại Cơ quan Tổng công ty và tại các Đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Phát điện 1. Mục đích của cuộc thi hướng tới tuyên truyền phổ biến chủ trương, các quy định nội bộ liên quan đến người lao động, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến các quy định về quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất, các điều kiện lao động, các quyền và nghĩa vụ của người lao động và các chế độ chính sách cho người lao động trong Tổng công ty Phát điện 1, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động trong toàn Tổng công ty.

Cụ thể, nội dung cuộc thi sẽ tập trung vào các kiến thức về các quy định nội bộ do Tổng công ty ban hành: Nội quy lao động (NQLĐ), Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Tổng công ty Phát điện 1 (QCDC). CBCNV khi tham gia cuộc thi phải đảm bảo điều kiện đã học bài giảng e-learning về NQLĐ, TƯLĐTT, sau đó sẽ tham gia các bài kiểm tra thông qua phần mềm trắc nghiệm do Tổng công ty xây dựng, hướng dẫn và ban hành.

Đây cũng là cuộc thi có cơ cấu giải thưởng phong phú nhất từ trước đến nay của EVNGENCO1. Đối với đơn vị, Tổng công ty sẽ khen thưởng 01 Giải nhất trị giá 20.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 10.000.000 đồng và 02 Giải ba, mỗi giải 7.000.000 đồng. Công đoàn Tổng công ty cũng sẽ trao 01 Giải A trị giá 10.000.000 đồng, 01 Giải B trị giá 5.000.000 đồng và 02 Giải C, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng cho các đơn vị xuất sắc. 

Đối với cá nhân, Tổng công ty sẽ xét giải thưởng trên cơ sở xếp hạng cá nhân theo tiêu chí lần lượt như sau: điểm thi cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất, theo đó mỗi tuần sẽ có 01 Giải nhất trị giá 5.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 3.000.000 đồng, 02 Giải ba mỗi giải 2.000.000 đồng và 20 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty sẽ xét giải thưởng đối với cá nhân trên cơ sở kết quả toàn cuộc thi, mỗi phần thưởng trị giá 2.000.000 đồng, để khen thưởng cho các cá nhân như sau:

- Nữ CNVCLĐ (khối lao động trực tiếp) có thành tích xuất sắc nhất;

- Nam CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nữ CNVCLĐ ít tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nam CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Nữ CNVCLĐ cao tuổi nhất có thành tích xuất sắc nhất;

- Cá nhân là cán bộ Công đoàn (được tính từ tổ phó Công đoàn trở lên) có thành tích xuất sắc nhất.

Để đảm bảo cho Người lao động có thời gian nghiên cứu, học tập, Ban tổ chức thống nhất gia hạn thời gian hoàn thành bài học E–learning về Nội quy lao động và Thoả ước lao động tập thể đến trước ngày 22/11/2021; Thời gian diễn ra cuộc thi bắt đầu từ 9 giờ ngày 15/11/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 12/12/2021.


  • Theo EVNGENCO1