Công ty NĐ Uông Bí:Thông cáo báo chí về hiện tượng bụi than tại khu vực phân ly than tổ máy 300MW

Thông cáo báo chí về hiện tượng bụi than tại khu vực phân ly than tổ máy 300MW vào 11h00' ngày 08 tháng 7 năm 2020

chi tiết xem tại đây


  • Phòng HCLĐ