Thông cáo báo chí về việc bục ống sinh hơi của lò hơi Công ty Nhiệt điện Uông Bí- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1

Thông cáo báo chí về việc bục ống sinh hơi của lò hơi Công ty Nhiệt điện Uông Bí- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1

Thông cáo báo chí về việc bục ống sinh hơi của lò hơi Công ty Nhiệt điện Uông Bí- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1

Chi tiết xem tại đây